Finansijski izvještaji za 2014. godinu

Naziv
Link za download
Aneks 2014
0.97 MB
Bilans stanja 2014
1.99 MB
Bilans tokova gotovine 2014
0.95 MB
Bilans uspjeha 2014
2.01 MB
Godisnja poreska prijava za porez na dobit 2014
0.52 MB
Godisnja revizija 2014 god
0.23 MB
Informacija o radu sa povezanim licima - 2014 god
0.07 MB
Izvjestaj o promjenama na kapitalu 2014
0.73 MB
NAPOMENE uz zavrsni obracun 2014 god
0.11 MB