Finansijski izvještaji za 2015. godinu

Naziv
Link za download
Bilans uspjeha 2015
2.23 MB
Finansijski izvještaji za 2015 godinu - aktiva
1.29 MB
Finansijski izvještaji za 2015 godinu - pasiva
1.09 MB
Finansijski izvjestaji za 2015god
i izvjestaj nezavisnog revizora
1.04 MB
Izvjestaj o reviziji finaijskih izvjestaja za 2015 godinu
0.49 MB
Izvjestaj o promjenama na kapitalu
0.94 MB
Tokovi gotovine
0.83 MB
Opsti podaci
0.31 MB
Napomene uz zavrsni obracun 2015 godine
0.1 MB