Finansijski izvještaji za 2016. godinu

Naziv
Link za download
Bilans stanja 2016
1.42 MB
Bilans uspjeha 2016
1.41 MB
Odluka o usvajanju finansijskog izvejstaja za 2016
0.39 MB
Odluka skupstine preduzeca o usvajanju finansijskog izvejstaja za 2016
0.35 MB
Izvještaj promjena na kapitalu 2016
0.61 MB
Izvjestaj o reviziji finaijskih izvjestaja za 2016 godinu
0.6 MB
Tokovi gotovine 2016
0.6 MB
Dodatni racčnovodstveni izvještaj 2016
0.79 MB
Opšti podaci
0.29 MB
Napomene uz završni obračun 2016
0.2 MB