Finansijski izvještaji - 2017 god.

Naziv
Link za download
Aneks 1 - dodatni racunovodstveni izvjestaj za 2017 godinu
0.75 MB
Bilans stanja aktiva 2017 godina
0.68 MB
Bilans stanja pasiva 2017 godina
0.63 MB
Bilans uspjeha 2017 godina
1.31 MB
Izvjestaj o promjenama na kapitalu 2017 godina
0.55 MB
Misljenje ovlastenog revizora
0.71 MB
Napomene uz završni obračun 2017 godina
0.11 MB
Odluka o usvajanju Finansijskog izvjestaja za 2017 godinu
0.34 MB
Opšti podaci 2017 godina
0.26 MB
Tokovi gotovine 2017 godina
0.54 MB